Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Long
(120000.0006)

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Tổ 3 - Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01674715350
  Email: thuybinh56@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC MÁY TÍNH

  Chuyên ngành đào tạo:

  KHOA HỌC MÁY TÍNH

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tin học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin Học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2010 Đến : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2012 Đến : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên tập sự tại Bộ môn CNTT & TTDLDV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Tin học 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học máy tính 2013