Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thúy Lan
(140000.0013)

Đại học

29

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thúy Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  1/2 La Sơn Phu Tử , phường Tây Lộc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905502264/0934815251
  Email: ttlan@hueuni.edu.vn; tranthuylan2010@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ Sinh học - Miễn dịch học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 2008)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2008 Đến : 01/09/2008 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ sinh học - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng thử việc tại phòng TN miễn dịch hoc
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/09/2009 Bộ môn Công nghệ hoạt chất sinh học - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/03/2013 VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
  Từ : 01/04/2013 Đến : 01/04/2014 230000 Cán bộ nghiên cứu
  Từ : 01/05/2014 Đến : Bộ môn Công nghệ vi sinh - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Đại học Quốc gia Chonbuk Sinh học 0000
  Đại học Trường Đại học Hồng BÀng, TP Hồ Chí Minh Công nghệ sinh học 2007