Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1877-2641

Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum

Waste and Biomass Valorization, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Hưng, Kuan Shiong Khoo, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Vũ Đức Hoàng, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01692-2

ĐỊNH DANH GỪNG THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ THỊ MATK VÀ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM TRICHODERMA – STREPTOMYCES KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY GỪNG

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thảo Nguyên (Chính), Phạm Thị Thanh Thảo, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Bích Phượng (Chính)

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI TRÀM (Melaleuca spp.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trương Thị Phương Lan, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) – MỘT CÂY DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Mai Thu Thủy, Vũ Đức Hoàng, Phan Thị Á Kim

REMAP and ISSR genetic diversity analyses for distinguishing the local ginger of Thua Thien Hue (Zingiber officinale Roscoe) from other ginger types in Vietnam

Kỷ yếu Hội nghị Sinh học Quy Nhơn, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Hoang An (Chính), Phan Thi Thao Nguyen, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trương Thị Bích Phượng (Chính)

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy huyền phù lên sinh trưởng và tích lũy saponin RB1 trong tế bào cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)