Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Ngọc Quỳnh
(300000.0454)

Thạc sĩ

18

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Ngọc Quỳnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0912460107
  Email: ngocquynhhcl@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa chất học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa chất học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa chất thủy văn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Địa chất công trình - Địa chất thủy văn - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Địa chất học 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Địa chất học 2013