Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hồng Giang
(200000.0111)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Giang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  Tổ 19 khu vực 5, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhgiang

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên daotao@
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/01/2010 200500 Chuyên viên Dự án giáo dục đại học
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/04/2015 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục Ban Khảo thí và ĐBCLGD - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên khảo thí - đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/05/2015 Đến : 01/04/2017 Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/05/2017 Đến : Ban Khảo thí và ĐBCLGD - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác đảm bảo chất lượng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Toán - Tin 1997
  Đại học Đại học Mở Hà Nội Kinh tế 1998
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2009