Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Diệu Hiền
(600000.0468)

Thạc sĩ

7

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenthidieuhien@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học, Quản lý Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/02/2012 Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng viên
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự viên chức ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học khoa học Huế Xã hội học 2010
  Thạc sĩ Đại học Szent Istvan Phát triển nông thôn 2016