Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-602-387-164-3

Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Thừa Thiên Huế đến đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng: Bài học từ huyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế

Center for International Forestry Research (CIFOR), 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đỗ Thị Thu Ái

978-602-387-165-0

Tác động môi trường của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Center for International Forestry Research (CIFOR), 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đỗ Thị Thu Ái, Hồ Đăng Nguyên

978-602-387-166-7

Thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Thừa Thiên Huế: Bài học từ huyện A Lưới

Center for International Forestry Research (CIFOR), 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đỗ Thị Thu Ái

9786049139543

Thừa Thiên Huế 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (2010-2020)

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Truyền