Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Thị Mai Hiên
(130000.0079)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Thị Mai Hiên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  Khoa Luật - Đại học Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hapt07@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Dân sự, Luật Kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Dân sự, Luật Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Viện Nhà nước -Pháp luật Luật 1997