Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Nam Quang
(600000.0170)

Đại học

8

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Nam Quang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  30/12 - Kiệt 137 - Đinh Tiên Hoàng - Thuận Lộc .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: namquang2211@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kỹ năng mềm, Vi sinh vật ứng dụng;ATTP trong NTTS;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh Thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2023)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2006 Đến : 01/01/2008 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/01/2015 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/02/2015 Đến : 01/02/2020 Phó trưởng Phòng - Phòng Công tác sinh viên Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/03/2020 Đến : 01/04/2020 Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Bệnh thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 0000
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006