Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Nam Hà
(600000.0181)

Thạc sĩ

31

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Nam Hà
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  102 Phung Hung str, Thuan Thanh , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: trannamha@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bệnh trên động vật Thủy Sản / Bệnh ký trùng trên động vật Thủy Sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Bệnh trên động vật Thủy Sản - Sinh học phân tử và ứng dụng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2012)
  Tiếng Đức (B - 2012)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2010 Đến : Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Khoa Thủy sản
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học 0000
  Tiến sĩ đại học Kyoto Nghiên cứu môi trường 0000
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2008
  Thạc sĩ Đại học Kyoto Quản lý môi trường 2015