Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Thị Nhung
(900000.0278)

Thạc sĩ

7

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Thị Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  403, A3 Chung cư Trường An, Phường Trường An, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543834766; 0914897172
  Email: duongnhungna@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn hoá học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn hoá học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn hóa - Du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn hóa - Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/02/2012 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VC thử việc, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Việt Nam học 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Việt Nam học 2014