Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN

Tranh dân gian làng Sình: Sự thích ứng và biến đổi trong bối cảnh đương đại

Kỷ yếu: 30 năm nghiên cứu văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế (1991-2021), ISBN: 978-604-959-743-5, Nhà xuất bản Thuận Hóa (2020), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Nhung (Chính)

Phát triển du lịch homestay ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường Đại học lần thứ II, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Nhung (Chính), Trần Thị Thu Vân

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các giờ dạy học môn Viết tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Nxb ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh., 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Nhung (Chính), Trần Thị Thu Vân

Vận dụng ngữ liệu văn học dân gian vào việc giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Kỷ yếu PDF Hội thảo quốc gia liên ngành lần thứ 2 - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Dương Thị Nhung

Hôn nhân- gia đình: Từ nghi lễ hằng thuận đến những ảnh hưởng trong đời sống xã hội đương đại

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại” do Bộ VH-TT&DL tổ chức, Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Nhung

Tranh dân gian làng Sình: sự thích ứng và biến đổi trong bối cảnh đương đại

Hội thảo khoa học: “Việt Nam học những phương diện văn hóa truyền thống”, Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Nhung

Tranh dân gian làng Sình: sự thích ứng và biến đổi trong bối cảnh hiện nay

Hội thảo khoa học: “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Nhung