Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Lê Minh Tuấn
(600000.0030)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Lê Minh Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  104/29 KIM LONG, , Kim long , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0945250898
  Email: tuanminh8488@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  hóa hữu cơ

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/01/2011 Tổ bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 1997
  Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Huế Hoá học 2005