Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Sương
(600000.0184)

Thạc sĩ

21

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Sương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  2/83 Nhật Lệ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthithusuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngư loại học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng động vật thủy sản- Ngư loại học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/11/2006 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/11/2006 Đến : 01/01/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 2009