Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thanh Thủy
(120000.0060)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  155 Bùi Thị Xuân - Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914740099
  Email: watervn@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị Khách sạn - Nhà hàng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2000 Đến : Tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh du lịch
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/01/2002 Trường Đại học UQAM Quebee Cannada khóa học chính Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/09/2004 Đến : 01/03/2005 Đại học Kinh tế Huế Hợp đồng giảng dạy tại trường đại học kinh tế Huế
  Từ : 01/03/2005 Đến : Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên tập sự tại Khoa quản trị kinh doanh trường đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/12/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Được tuyển dụng chính thức vào Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/01/2008 Đến : Trưởng Bộ môn - Khách sạn - Nhà hàng Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng - KHOA DU LỊCH Giảng viên, tham gia công tác quản lý
  Từ : 01/04/2012 Đến : Trưởng Phòng - Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế - KHOA DU LỊCH Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học UQAM Montreal Canada Quản trị kinh doanh 2004