Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Anh Tuấn
(600000.0254)

Tiến sĩ

16

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

2

Sở hữu trí tuệ

1

Công trình thực tiễn

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  11/33 Nguyễn Trường Tộ - Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenanhtuan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nuôi trồng thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2006 Đến : 01/02/2009 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/12/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Đại học James Cook Nuôi trồng thuỷ sản 2012
  Tiến sĩ Univeristy of Otago Nuôi trồng thủy sản 2018