Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Ngọc Lưu Quang
(800000.0271)

Thạc sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Ngọc Lưu Quang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  20 Trương Gia Mô , Vỹ Dạ , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914784980
  Email: lnlquang@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  TCNH

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  TCNH

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (Defl B1 - 2009)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/02/2013 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2013 Đến : Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kế toán - Tài chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế liên kết Đại học Rennes 1 - Cộng hòa Pháp Tài chính – Ngân hàng 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - TP Hồ Chí Minh Tài chính - Ngân hàng 2019