Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Đình Đào

Giáo sư - Tiến sĩ

32

Bài báo

18

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Đình Đào
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  Số 52 - C8A1 - TT - Đại học Kinh tế Quốc dân .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 091.2858893
  Email: daothuongmai@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư - 2003

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1989