Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Lăng

Phó giáo sư - Tiến sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Lăng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  54 Đường số 3, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903 938 036
  Email: langtv@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học tự nhiên, Sinh Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1996