Dữ liệu Nhà khoa học

Vũ Ngọc Bội

Tiến sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Vũ Ngọc Bội
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903595139
  Email: minhboint@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bảo quản và chế biến thuỷ sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (KTV - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 2004