Dữ liệu Nhà khoa học

Kiều Thị Huyền

Thạc sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

24

Đề tài khoa học

2

Sở hữu trí tuệ

Thông tin:

 • Họ và tên: Kiều Thị Huyền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915986088
  Email: kieuthihuyen2512@gmail.com; kieuthihuyen@huaf.edu.vn; kieuthihuyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản Hệ thống NTTS

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thủy sản, phát triển bền vững, biến đối khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013