Dữ liệu Nhà khoa học

Kiều Thị Huyền

Tiến sĩ

28

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

29

Đề tài khoa học

2

Sở hữu trí tuệ

Thông tin:

 • Họ và tên: Kiều Thị Huyền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, Huế , Đông Ba , thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915986088
  Email: kieuthihuyen@huaf.edu.vn; kieuthihuyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản; Hệ thống NTTS

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hệ thống nuôi trồng thủy sản; Sinh học phân tử; Quản lý nguồn lợi và hậu cần nghề cá

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Ielts - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2012 Đến : 27/05/2022 Giảng viên Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư Đại học Nha Trang Nuôi trồng thủy sản 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thủy sản 2013
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thủy sản 2021