Dữ liệu Nhà khoa học

Thượng Thị Thanh Lễ
(600000.0198)

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Thượng Thị Thanh Lễ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Số 9 Nguyễn Khoa Chiêm - An Cựu , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thú y

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2009 Đến : 01/01/2011 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM thư ký - Trợ lý giao vụ khoa
  Từ : 01/04/2009 Đến : 01/01/2011 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Thư ký - trợ lý giáo vụ khoa
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học trường Đh Nông Lâm Huế Chăn nuôi - Thú y 2006
  Thạc sĩ Đại học Huế- ĐH Okayama 2014