Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Hạnh Thảo

Bác sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Hạnh Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Mô học- Phôi thai học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mô học- Phôi thai học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Bộ môn Mô phôi
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Bác sĩ 2014