Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  26 Hàn Thuyên , Thuận Thành , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0818786746
  Email: ntthang,dhsp@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học nước ngoài

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học nước ngoài

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Ielts - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Ngữ văn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 15/10/2013 Đến : 01/03/2014 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - Trường Đại học sư phạm Huế Giảng viên hợp đồng tạo nguồn
  Từ : 01/03/2014 Đến : 01/03/2015 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - Trường Đại học sư phạm Huế Giảng viên biên chế tập sự
  Từ : 01/03/2015 Đến : 04/11/2018 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - Trường Đại học sư phạm Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2013
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Văn học nước ngoài 2016