Dữ liệu Nhà khoa học

Lâm Vũ

Tiến sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lâm Vũ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  3 Le Loi .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543894999
  Email: lamvu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quan hệ quốc tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quan hệ quốc tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học Chính trị, Quan hệ Quốc tế (Đông Nam Á), Phân tích chính sách đối ngoại, truyền thông đối ngoại, truyền thông chính trị

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2008 Đến : 30/04/2019 Ban HTQT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2008
  Thạc sĩ UQ Quốc tế học 2013
  Tiến sĩ UNSW Quốc tế học 2020