Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đắc Mai Hân
(150000.0092)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Đắc Mai Hân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  104A An Dương Vương .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1997 Đến : Phó trưởng Phòng - Trung tâm Đào tạo Từ xa Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Cán bộ hợp đồng tại Trung tâm Đào tạo Từ xa
  Từ : 01/06/2005 Đến : Phó trưởng Phòng - Trung tâm Đào tạo Từ xa; Trưởng Phòng Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Phó Trưởng Phòng
  Từ : 01/12/2019 Đến : 01/12/2022 Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo
  Từ : 01/01/2020 Đến : Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát triển - VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1996
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Huế Quản lý giáo dục 2012