Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Trung Thông
(600000.0208)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

80

Bài báo

18

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Trung Thông
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hohonghuaf@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa Sinh Động Vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  5

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Đức (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1995 Đến : 01/01/2011 Phó trưởng Khoa - Chăn nuôi - Thú Y Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2015 Tổ trưởng chuyên môn - Trung tâm phân tích Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tiến sỹ, Giảng viên, Tổ trưởng tổ Thí nghiệm Trung Tâm - Phó Khoa chaưn nuôi thú y - Trường Đại học Nông Lâm
  Từ : 01/04/2012 Đến : 30/09/2012 PGS thỉnh giảng Trường Sau Đại học về Nông nghiệp, Đại học Kyoto, Nhật Bản
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/11/2015 Trưởng Phòng - Trưởng phòng KHCN&HTQT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/12/2015 Đến : Tổ bộ môn Sinh hóa thức ăn - Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Chăn nuôi - Thú y 1995
  Đại học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế Anh văn 1999
  Thạc sĩ Georg-August University Gottingen, Cộng Hòa Liên bang Đức Nông nghiệp Nhiệt đới và Cận nhiệt đới (Chăn nuôi) 2001
  Tiến sĩ Georg-August University Gottingen, Cộng Hòa Liên Bang Đức Nông nghiệp - Dinh dưỡng động vật 2003