Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Trần Ngọc Minh
(200000.0071)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Trần Ngọc Minh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  342, Phan Bội Châu, T.P Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0128 7777 897
  Email: vtnminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế vpdd
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2003 Đến : 01/02/2006 Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Hợp đồng lao động ngạch chuyên viên
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên tổng hợp (thử việc)
  Từ : 01/03/2007 Đến : Phó Chánh văn phòng - Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên tổng hợp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHKhoa học - ĐH Huế Lịch sử 2003
  Trung cấp Trường ĐHKhoa học - ĐH Huế Tin học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2014