Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Trần Ngọc Minh
(200000.0071)

Thạc sĩ

7

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Trần Ngọc Minh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  97 Xuân Diệu , Phước Vĩnh , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0787777897
  Email: vtnminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế vpdd
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 15/03/2007 Đến : 03/01/2013 Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế
  Từ : 04/01/2013 Đến : 01/09/2019 Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế; Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng – Đoàn thể ĐHH
  Từ : 01/05/2019 Đến : 31/07/2021 Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, phụ trách Tổ Công tác Đảng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH (đến tháng 8/2020); Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
  Từ : 01/08/2021 Đến : Văn phòng Đảng - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thế ĐHH, Phó Bí thư chi bộ Văn phòng ĐU,HĐ và ĐT NK 2022-2025 (từ tháng 7/2022); Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHKhoa học - ĐH Huế Lịch sử 2003
  Trung cấp Trường ĐHKhoa học - ĐH Huế Tin học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2014