Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thúc Phúc
(600000.0003)

Khác

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thúc Phúc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ thông tin, thông tin thư viện.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2010 Đến : Phó Giám đốc Trung tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Trung tâm Thông tin - Thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/12/2014 Trung tâm Thông tin - Thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Phục trách tổ công nghệ thông tin
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/01/2019 Giám đốc - Trung Tâm TT Thư viện Trung tâm Thông tin - Thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Quản lý và phụ trách tổ công nghệ thông tin
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cao đẳng Trường T36 Bộ Công An Tin học 1999
  Đại học Trường Đại học sư phạm Huế Sư phạm Tin học 2006
  Khác Trường VSTC Tin học 2006
  Khác Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế Quản lý nhà nước 2008