Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914051359
  Email: lethithuyhang@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển cộng đồng, xã hội học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013