Dữ liệu Nhà khoa học

Quách Nguyễn Bảo Nguyên

Tiến sĩ

55

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Quách Nguyễn Bảo Nguyên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trung tâm VLLT và Vật lý tính toán
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2011
  Tiến sĩ 2016