Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Như Quỳnh

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Như Quỳnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  3/10 kiệt 566 Bùi Thị Xuân, TP.Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0388618871
  Email: hoangnhuquynh@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Toán giải tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Toán giải tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Toán cơ sở

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Tiểu học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013