Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Đình Hợi
(400000.0501)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

121

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Đình Hợi
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  KĐT An Vân Dương , phường Xuân Phú , thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: buidinhhoi@gmail.com/buidinhhoi@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý đại cương

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý các chất đông đặc (condensed matter physics): Áp dụng các lý thuyết và phương pháp của vật lý lý thuyết vào nghiên cứu cấu trúc và các tính chất điện tử, quang, nhiệt, điện-từ của các hệ vật liệu nano thấp chiều (giếng lượng tử, siêu mạng, dây lượng tử, chấm lượng tử, graphene, các vật liệu topo, các vật liệu hai chiều đơn lớp nguyên tử và các dị cấu trúc). Các phương pháp lý thuyết thường sử dụng là lý thuyết hàm Green, T - ma trận, phương trình động lượng tử, lý thuyết phản ứng tuyến tính Kubo, lý thuyết nhiễu loạn, mô hình liên kết mạnh và một số phương pháp khác. Các tính toán số được thực hiện chủ yếu trên các phần mềm Matlab và Mathematica.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Vật lý
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 28/05/2008 Đến : 19/11/2015 Giảng viên Bộ môn Vật lý, Trường ĐH Xây dựng, Hà Nội
  Từ : 19/11/2015 Đến : Giảng viên Khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Trưởng Bộ môn VLĐC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Vật lý 2005
  Thạc sĩ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2007
  Tiến sĩ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2015