Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Việt Hạnh Nguyên

7

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Việt Hạnh Nguyên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, thành phố Huế , An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoangviet.hanhnguyen@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Marketing căn bản, Marketing quốc tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 04/10/2013 Đến : Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp