Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Minh Đức

Thạc sĩ

15

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Minh Đức
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1994

 • Địa chỉ:

  , Thành Phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0946025046
  Email: leminhduc.1104@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  THÚ Y

  Chuyên ngành đào tạo:

  THÚ Y

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dược liệu thú y

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  vi sinh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Thú Y 2023