Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Ngọc Anh Vũ

Thạc sĩ

5

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Ngọc Anh Vũ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di - Thành phố Huế , Vỹ Dạ , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: (+84) 905 246 596
  Email: anhvu@hce.edu.vn/ lengocanhvu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đàm phán kinh doanh, Kỹ năng bán hàng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đàm phán kinh doanh, Kỹ năng bán hàng, Hành vi khách hàng

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 15/09/2011 Đến : Khoa Quản trị Kinh doanh GIảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị Kinh doanh Thương mại 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Aletheia - Đài Loan Quản trị Kinh doanh 2019