Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tiến Đồng

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Đồng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Tổ Dân Phố Hòa Tây, Phú Đa, Phú Vang, TT Huế , Phú Đa , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0977730904
  Email: ntdong@.hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quân sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chiến thuật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quân sự chung

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ttgdqp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp