Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Tịnh Chi

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Tịnh Chi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thủy Biều , Thành phố Huế , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0934868602
  Email: letinhchi@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học Môi trường, Biến đổi khí hậu, Quản lý tai biến và rủi ro Môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thích ứng Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng; Quản lý và Bảo tồn đa dạng sinh học; Năng lượng sạch; Quản lý chất thải rắn;

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp