Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Nhật Anh

Thạc sĩ

3

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Nhật Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0932211190
  Email: nhatanhtran@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đầu tư quốc tế, Kinh doanh thương mại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2012)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 04/09/2015 Đến : Đại Học Kinh Tế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ UCD Michael Smurfit Business School Kinh doanh quốc tế 2018