Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Trà My

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Trà My
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  32 Trương Gia Mô , Vỹ Dạ , Thành phố Huế , Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0938968465
  Email: mynguyen@hce.edu.vn
  Website cá nhân: https://www.linkedin.com/in/my-nguyen-a2ab465a/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị Tài chính (Financial Management), Khởi sự doanh nghiệp (Entrepreneurship), Tiếng Anh chuyên ngành (English in Business)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tài chính doanh nghiệp, Dự báo tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp qua báo cáo tài chính, Nhu cầu & Hành vi tiêu dùng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (ILETS - 2010)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2015 Đến : 31/05/2021 Giảng viên Bộ môn QTKD Tổng Hợp, Khoa QTKD, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
  Từ : 01/01/2015 Đến : 31/05/2021 Giảng viên Khoa QTKD, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học University of South Australia (UniSA)) Applied Finance 2015
  Thạc sĩ UCD Michael Smurfit Graduate Business School MSc. Quantitative Finance 2017