Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Tiến sĩ

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thuỷ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  , Thuận Lộc , TP. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0902938268
  Email: nnthuy.cs@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khai phá dữ liệu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khai phá dữ liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2020 Đến : 31/10/2021 Nghiên cứu viên Đại học Khon Kaen
  Từ : 20/06/2021 Đến : Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học máy tính 2014
  Tiến sĩ Đại học Khon Kaen Khoa học máy tính 2020