Dữ liệu Nhà khoa học

Thái Doãn Hùng

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Thái Doãn Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  19/107 Phùng Hưng , Đông Ba , Huế , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983116241
  Email: thaidoanhung@hueuni.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học cây trồng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B1 - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2005 Đến : Phòng Đào tạo & CTSV
  Từ : 20/09/2021 Đến : 20/09/2021 Phòng CTSV Phó Trưởng phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Khoa học cây trồng 2011