Dữ liệu Nhà khoa học

Tạ Thị Minh Phương

Tiến sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Tạ Thị Minh Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  , An Cựu , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ttmphuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mô hình hoá toán học, nhiệm vụ xác thực, năng lực mô hình hoá và thái độ, tình cảm của học sinh đối với việc học Toán

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 05/01/2022 Đến : GV Khoa Toán, ĐHSP, ĐHH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân ĐHSP, ĐHH Sư Phạm Toán 2012
  Thạc sĩ ĐHSP, ĐHH LL&PP DH Toán 2015
  Tiến sĩ ĐHSP, ĐHH LL&PP DH Toán 2021