Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Xuân Túy

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Thị Xuân Túy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  Tỉnh lộ 10 , Phú Thượng , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0358229620
  Fax: 02343984382
  Email: hothixuantuy@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Tế bào @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp