Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Yến
(300000.0165)

Thạc sĩ

12

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý Chất rắn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Khoa Vật lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Quốc gia Berlarus Vật lý học 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Quốc gia Berlarus Vật lý học 2009