Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Phúc

Thạc sĩ

16

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  Đường Võ Văn Kiệt , Ạn Tây , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phucnv@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp luật Kinh doanh bất động sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp luật Kinh doanh bất động sản

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Luật Dân sự lds
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 16/10/2017 Đến : 28/02/2022 Giảng viên Trường Đại học Duy Tân
  Từ : 01/03/2022 Đến : Giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Luật, Đại học Huế Luật Dân sự 2017
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật, Đại học Huế Luật Kinh tế 2020