Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Khoa Quang
(300000.0167)

Tiến sĩ

39

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Khoa Quang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  2B/171 Nguyễn Lộ Trạch, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: khoaquang@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quang học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quang học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý laser, Quang phi tuyến

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hiệu ứng Quang phi tuyến ở bề mặt (Surface second harmonic generation), Cộng hưởng plasmon bề mặt (surface plasmon resonance), hạt Carbon nano

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Vật lý Bộ môn Quang - Quang phổ - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHoa học Huế Vật lý học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học KHoa học Huế Vật lý học 2009
  Tiến sĩ Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Nhật bản Khoa học vật liệu 2014