Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1531

CHẾ TẠO HẠT CACBON NANÔ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhàn, Phan Thị Kim Uyên, Nguyễn QUý Tuấn, Ngô Khoa Quang, Đặng Ngọc Toàn, Đoàn Văn Dương, Trịnh Ngọc Đạt, Phan Liễn, Đinh Thanh Khẩn, Lê Văn Thanh Sơn, Lê Vũ Trường Sơn (Chính)
Liên kết: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7586

Nghiên cứu tính chất quang của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt đậu xanh

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Lê Xuân Diễm Ngọc (Chính)

1693-1246

A Simple Simulation of Surface Plasmon Resonance in The Kretschmann Configuration Using Google Sheets

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia-Indonesian Journal of Physics Education, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Chí Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.15294/jpfi.v16i2.24753

2059-8521

Low-cost synthesis of carbon nanodots from millets for bioimaging

MRS ADVANCES, 2019
Lĩnh vực: Quang học, Lý sinh
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Chế Thị Cẩm Hà
Liên kết: https://doi.org/10.1557/adv.2019.12

Xác định hiệu suất lượng tử của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt kê

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2018
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc, Ngô Khoa Quang, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ (Chính), Hồ Thị Thu Hương

2354-0842

Xác định hiệu suất lượng tử của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ (Chính), Hồ Thị Thu Hương, Ngô Khoa Quang

2354-0842

Một số tính chất của màng composite CDs/PVDF tổng hợp bằng phương pháp quay điện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Phương Anh (Chính), Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Trùng Dương, Ngô Khoa Quang, Võ Thanh Tùng, Trương Văn Chương

2198-4093

Hydrothermal synthesis of carbon nanodotsfrom millets for cancer cells imaging

International conference INNOVATIONS IN CANCER RESEARCH AND REGENERATIVE MEDICINE 2017, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Tran Thi Xuan Thuy, Chế Thị Cẩm Hà
Liên kết: http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT/article/view/314/626

Điều chế vật liệu carbon nanô để nhuộm tế bào ung thư

Hội thảo “CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ” Lần 1, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân Thùy (Chính), Chế Thị Cẩm Hà, Phan Thị Thạch Thảo, Ngô Khoa Quang

1859-4603

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH CỘNG HƯỞNG PLASMON CỦA CÁC KIM LOẠI Pd, Ti VÀ Cr

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Lê Ngọc Minh