Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Ái Nhung
(300000.0204)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

118

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 02343823951
  Email: ntanhung@hueuni.edu.vn; nguyenainhung.hueuni@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2018

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa lý thuyết và Hóa Lý

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEFL-IBT - 0000)
  Tiếng Đức (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Hóa học Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHoa học Huế Hoá học 2002
  Thạc sĩ Trường ĐHSP Huế Hoá học 2007
  Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Philipps, Đức Hoá học 2012