Dữ liệu đề tài

02/2020/ĐX

Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính ức chế SARS-CoV-2 bằng tính toán hóa lượng tử kết hợp với các kỹ thuật mô phỏng hiện đại và thử nghiệm in vitro

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Dương Tuấn Quang (Chủ nhiệm), Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Ái Nhung, Bùi Thị Phương Thúy, Huỳnh Kim Lâm, Đào Duy Quang, Phùng Văn Trung, Nguyễn Minh Thọ, Mai Văn Tuấn, Nguyễn Khoa Hiền, Hoàng Lê Tuấn Anh

ĐTĐL.CN-72/19

Nghiên cứu tạo hệ mang thuốc ung thư trên cơ sở vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+)- hữu cơ (polyetylen glycol) bằng quy trình tổng hợp xanh

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Ninh Như Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Phương, Lã Đức Dương, Trần Văn Chinh, Lê Anh Bắc, Lê Thị Thoa, Nguyễn Hoàng Ngân, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Thị Ái Nhung, Lưu Quang Hưng

NN-DA104.06-2017.303-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số hệ phức kim loại chuyển tiếp chứa phối tử pentamethylcyclopentadienyl (Cp*) và nhóm 13 diyl (ECp*)1;2 (E = B–Tl) bằng tính toán hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp, Huỳnh Thị Phương Loan

NN-DA104.06-2017.11-Nafosted

Nghiên cứu các phức tương tác của một số hợp chất hữu cơ có nhóm chức với CO2 và H2O bằng phương pháp hóa học lượng tử (Mã số: 104.06-2017.11)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Trung (Chủ nhiệm), Vũ Thị Ngân, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Lê Tuấn

NN-DA104.06-2014.13-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ phức chứa phối tử linh hoạt tetrylone, tetrylene, và các phối tử liên quan khác bằng phương pháp hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Lê Thị Hòa

CS-DT242/QĐ-KHCN

Khảo sát khả năng hấp phụ kim loại nặng của Chitosan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Lê Thị Hòa